SZOLGÁLTATÁSOK


Ügyfeleimnek kétféle módon nyújtok segítséget: részben üzleti alapon, részben igyenesen. 
Fontos számomra, hogy képességeimet a magam belátása szerint fordíthatom mások hasznára. 
Büszkévé tesz, hogy modellemet az utóbbi években sok coaching vállalkozás követésre méltónak találta. 

Vezetői konzultáció: a leadership, mint történet 

Tapasztalataim és speciális elméleti felkészültségem alapján abban tudom támogatni a vezetőt, hogy megtalálja a saját útját a személyes értékvilága és vezetői feladatai összehangolásában. Az ehhez vezető úton segíthetek tisztán meglátni azt a történetet, amely azzá tette, ami ma, és ami által követői annak látják, aki. Segíthetek pontosan megfogalmazni a homályos kérdéseket, és segíthetek megtalálni a válaszokat, amelyek ott vannak a saját történetében. Meg tudom mutatni, hogyan kell hiteles márkát építeni, és meg tudom mutatni azt is, ami azon túl van.

Pro bono konzultáció

A vezetői konzultáció bevételeinek terhére, azonos óraszámban vállalok ingyenes, pro bono szolgáltatást. Olyan nehéz élethelyzetben lévő, elsősorban munkájuk okán nagy mentális terhet viselő embereket segítek ezzel, akiknek komoly szükségletük a szakmai háttérrel rendelkező támogatás, de egyébként nem lenne módjuk ilyenre. Számomra ez azért is fontos, mert általuk a dolgokat máshonnan is szemlélhetem. A perspektívaváltás képességét ugyanis el is vesztheti az ember, ha egyféle világba zárja be magát.
Ezt a munkát tehát üzleti ügyfeleim finanszírozzák, és - rajtam keresztül- ők szedik hasznait.